فصل دوم: مکانیزم های زبان

فصل دوم: مکانیزم های زبان

در این فصل به مکانزیم های زبان گو میپردازیم و برخی از اصطلاحات زبان گو را آموزش می دهیم.

  • 2.1 در خصوص اشاره گر آموزش خواهیم داد.
  • 2.2 به مهم ترین تایپ در زبان گو ساختار می پردازیم و آموزش می دهیم چطور با استفاده از ساختار دیتامدل های پروژه های خود را پیاده سازی کنید.
  • 2.3 به بحث متدهای می پردازیم که چطور این نوع توابع را پیاده سازی کنید.
  • 2.4 در خصوص اینترفیس در زبان گو توضیح می دهیم دقیقا چی هستند و چطور میشه ازش استفاده کرد.
  • 2.5 به جاسازی ساختار و اینترفیس می پردازیم.
  • 2.6 در خصوص مدیریت خطاها در زبان گو می پردازیم که چه ویژگی هایی دارد.
  • 2.7 تفاوت castin با conversion را آموزش می دهیم.